Tekstcorrectie: waarom en hoe?

Waarom is tekstcorrectie nodig?

Teksten met spelfouten, verkeerd gebruikte leestekens en veel te lange zinnen – om maar een paar dingen te noemen – maken een slordige indruk en zijn moeilijk leesbaar. Wilt u een goede indruk maken met uw tekst en uw lezers 'bij de les' houden, dan zorgt u voor een (nagenoeg) foutloze tekst, die bovendien prettig te lezen en goed te begrijpen is voor uw doelgroep.

Auteurs en redacteuren zijn intensief bezig met de inhoud en de logische structuur van een tekst, het grote werk! Als je zo'n tekst diverse malen hebt doorgenomen, raak je erop 'blindgestaard' en worden grammaticale fouten (denk aan spelling, zinsbouw, stijl, interpunctie) gemakkelijk over het hoofd gezien. Om dan de laatste fouten en inconsequenties op te sporen, is een frisse blik nodig van iemand die de tekst voor het eerst leest en die zich uitsluitend concentreert op de grammaticale aspecten: de corrector.

Afbeelding: gedenksteen in Rome van De slag van Lepanto. Zo'n spelfout (praelio i.p.v. proelio) had Transcribo er moeiteloos uit gehaald.

Mijn werkwijze voor tekstcorrectie

Opdracht
Als u contact met mij opneemt voor een opdracht, bespreken we de omvang en aard van uw tekst, en bekijken we samen of we tot een tijdsplanning en prijsafspraak kunnen komen. Eventueel stuurt u mij enkele bladzijden van uw tekst, zodat ik dit beter kan beoordelen (zie ook mijn tarieven). Flexibiliteit is mijn devies, dus bij spoedopdrachten werk ik ook 's avonds en in het weekend voor het gewone tarief.

Instructie
U laat mij weten of er nog speciale aandachtpunten zijn voor de tekstcorrectie en of u een protocol hebt voor bepaalde zaken, zoals de weergave van niet-Nederlandse woorden of boektitels. Standaard volg ik de spelling van het Groene Boekje of Witte Boekje (naar uw keuze) en gebruik ik de Schrijfwijzer van Renkema en de laatste edities van woordenboeken (in druk en digitaal). Voor een eventuele controle van specifiek vakjargon en namen/adressen raadpleeg ik relevante naslagwerken en websites.

Methode
Ik voer de tekstcorrectie uit op door u gewenste manier:
– in een Word-document met de functie 'Wijzigingen bijhouden';
– in een PDF (na opmaak) met de zogenaamde 'geeltjes'.

Correctie
Mijn belangrijkste criteria voor tekstcorrectie zijn een goede leesbaarheid en begrijpelijkheid van de tekst. Naast het verbeteren van grammaticale fouten zijn er vaak maar kleine ingrepen nodig om uw tekst te optimaliseren, zoals het aanpassen van leestekens of het verplaatsen van een enkel woord. Ook foutjes in de opmaak (bij een tweede ronde of bij correctie achteraf) ontsnappen niet aan mijn aandacht en worden van correcties voorzien, bijvoorbeeld als kopjes niet consequent vormgegeven zijn.

Service
Valt mijn oog tijdens de correctie op een redactionele onvolkomenheid, dan maak ik een kanttekening, bijvoorbeeld als in een kookboek de bereiding van een gerecht niet overeenkomt met het ingrediëntenlijstje. Net dat kleine beetje extra!

Communicatie
De communicatie rondom een opdracht houd ik graag zo efficiënt mogelijk. Gewoonlijk verloopt het contact via telefoon en e-mail, maar voor de bespreking van een groot project kom ik graag naar u toe.

Afronding
Na voltooiing van de correctie stuur ik de gecorrigeerde tekst per e-mail naar het door u gewenste adres (grote bestanden via Wetransfer.com). Vervolgens stuur ik mijn BTW-factuur per e-mail naar het door u opgegeven adres. Met dank voor de opdracht!