Tarieven en randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Om heldere prijsafspraken te kunnen maken, hanteer ik correctietarieven per 1000 woorden. Omdat teksten sterk kunnen verschillen in foutgevoeligheid, gelden er diverse tarieven voor verschillende soorten teksten, naargelang de bewerkelijkheid van de correctie.

Ik ga ervan uit dat de te corrigeren tekst al geredigeerd is, dus niet meer (deels) herschreven moet worden. Mijn werk bestaat uit een laatste correctieronde 'met frisse blik', maar kleine redactionele kanttekeningen zijn hierbij inbegrepen (zie ook mijn werkwijze).

De tarieven gelden naar rato van het exacte aantal woorden. Ik reken geen starttarief en al mijn tarieven zijn exclusief 21% btw.

Ook afspraken voor een vaste prijs per opdracht zijn mogelijk (zie onder).

Tarieven voor tekstcorrectie


CORRECTIE IN WORD

– Vlot leesbare tekst (geen vakjargon, bv. een roman):
€ 11,- per 1000 woorden.

– Thematische tekst (meer vakjargon, bv. een wijnboek of tijdschrift):
€ 13,- per 1000 woorden.

– Complexe vaktekst (veel vakjargon, bv. een studieboek of kookboek):
€ 15,- per 1000 woorden.


CORRECTIE OP PDF NA OPMAAK

– Nog niet door mij gecorrigeerde tekst (eerste ronde):
bovenstaande tarieven + 25% extra.

– Reeds door mij in Word gecorrigeerde tekst (tweede ronde):
25% van bovenstaande tarieven.

Is het niet duidelijk welk tarief bij uw opdracht past of wilt u graag één prijs afspreken voor de totale opdracht? Neemt u dan contact met mij op, zodat we samen kunnen bekijken wat mogelijk is voor uw specifieke tekst en binnen uw budget.