Middeleeuwse teksten

Weerbarstige oude teksten

Middeleeuwse handschriften zijn moeilijk leesbaar, want taal en schrift zijn anders dan nu. Het is een enorme uitdaging om middeleeuwse teksten te leren lezen en een unieke ervaring om een middeleeuws boek in handen te hebben, met alle geheimen die dat voor ons bevat. Daarom heb ik mij tijdens en na mijn studie Mediƫvistiek o.a. gespecialiseerd in handschriftenkunde, met de twee 'poten' paleografie en codicologie.

Paleografie en transcriptie

Paleografie is de kennis van oude schrifttypes. Vanaf de oudheid zijn er vele schrifttypes ontstaan en weer verdwenen. Ik houd me vooral bezig met het laat-middeleeuwse gotische schrift in al zijn verschijningsvormen. Daarnaast heb ik me bekwaamd in de talen Middelnederlands en Latijn.

Ik heb inmiddels veel ervaring met de transcriptie ('het overschrijven') van middeleeuwse teksten, met problemen zoals afkortingen, vakjargon en slordig of beschadigd schrift. Elk onderzoek naar middeleeuwse teksten begint met een betrouwbare diplomatische transcriptie, exact naar de tekst in handschrift of vroege druk. Hebt u zelf al een transcriptie gemaakt en wilt u een vakkundige controle, dan neem ik graag de collatie voor u ter hand.

Hebt u vragen of hebt u een transcriptie-opdracht voor mij, neem dan gerust contact met mij op voor nadere informatie of een vrijblijvende offerte.

Codicologie

Codicologie is de kennis van de codex, het handgeschreven boek of de vroege druk waar de tekst in staat. In middeleeuwse handschriften wordt vaak niet expliciet vermeld wanneer, waar, door wie en voor wie de tekst geschreven is. Onderzoek naar bv. het materiaal, de katernen, de 'handen' en de watermerken van het boek kan een (globaal) antwoord verschaffen op deze vragen, maar lang niet altijd.

Bovendien is codicologisch onderzoek tijdrovend, want je werkt met kwetsbare handschriften die zich in bibliotheken en archieven bevinden. Desgewenst kan ik (na het nodige onderzoek) een beschrijving van een middeleeuws handschrift of vroege druk opstellen. Ook deelonderzoek is mogelijk, afhankelijk van de vragen die u graag beantwoord zou zien. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.